.ساخت به همراه تست در این واحد انجام شده است

ساخت قطعه یدکی و انجام تست التراسونیک