.تولید و تست قطعات در این واحد صنعتی انجام شده است

ساخت قطعه یدکی و انجام تست التراسونیک