کلیه مراحل طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی در این واحد انجام گرفته است