ساخت خورشیدی زنجیر استپ چین پله برقی های هوی دیوتی خط ۶ و ۷ متروی تهران
ساخت سرشعله گاز
تولید قطعات تفلونی به روش ماشینکاری در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق
    ماشینکاری قطعات پمپ هیدرولیک  
ساخت قالب بشقاب ملامین
ساخت پله برقی برای اولین بار در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق
ساخت پله برقی برای اولین بار در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق