پیام مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو

نگاهی به عملکرد شرکت تجهیزات صنعتی دقیق در سال 1400