سیستمهاي کنترل دینامیک

 

سیستم ترمز ضد قفل(ABS)

 

امروزه با پیشرفت زیادي که در الکترونیک و کاربرد تراشه هاي نیمه هادي بوجود آمده است تحول

بزرگی درهدایت خودرو و ترمزهاي آن رخ داده است که استفاده از ترمزهاي  ABS یکی از آنهاست.

همه کسانی که تجربه ممتد رانندگی با اتومبیل به خصوص در جاده هاي خیس و لغزنده را دارند به خوبی می دانند که در این شرایط چقدر کنترل خودرو مشکل است و تا چه اندازه خطر سر خوردن و به خصوص هنگام ترمزهاي ناگهانی وجود دارد که کمترین نتیجه آن پرتاب خودرو به بیرون جاده است .

 

تاریخچه سیستم ترمز ضد قفل : سیستم ترمز ضد قفل براي اولین بار در سال 1930 در هواپیما به شکل مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت در همان زمان تحولات زیادي در توسعه این سیستم در صنعت هوانوردي بوجود آمد .

اما جالب بود که بررسی این سیستم براي چندین سال متوقف شد تا اینکه در سال 1975 تا 1976 براي اولین بار این سیستم در کامیونهاي سنگین در آمریکا براي کاهش تصادفات بخاطر از دست دادن پایداري کامیون در جاده ها مخصوصا جاده هاي لغزنده مورد استفاده قرار گرفت .

در سال 1980 در تکنولوژي ایمنی خودرو تحول عظیمی رخ داد و سیستم  ABS به شکل امروزي

(الکترونیکی) در خودروهاي سواري مورد استفاده قرار گرفت .

 

هدف از ترمز ABS: هدف از طراحی ترمز ABS این بوده است که هنگام ترمزگیري کنترل خودرو

حفظ شود با این نوع ترمز دیگر نیازي ندارید که پدال ترمز را پر کنید (چندین بار فشار دهید )و یا به جهت جلوگیري از قفل شدن ترمز مرتباً ترمز گرفته و آن را رها کنید چون سیستم به طور خودکار این کار را انجام می دهد .

تنها کافیست که پدال را به طور پیوسته و محکم فشار دهید و در این حالت ضرباتی در زیر پایتان

احساس می کنید.

YOUNESI80.BLOGFA.COM تکنولوژي ترمز و کنترل دینامیک خودرو

قطعات اصلی سیستم ABS به شرح ذیل می باشد:

  1. واحد کنترل هیدرولیک
  2. واحد کنترل الکترونیک
  3. سنسور سرعت چرخ

 

سنسور سرعت چرخ:

 

سنسورهاي سرعت چرخ بر اساس نوع کارکرد به دو نوع تقسیم می شوند

 

الف: سنسورهاي غیرفعال : این نوع سنسورها بر اساس خاصیت القاي مغناطیسی کار می کنند .

در سنسورهاي القایی منبع تغذیه وجود ندارد و سنسو ر شامل یک آهنرباي دائمی می باشد که سیم پیچی به دور آن می باشد و در مقابل یک صفحه دندانه دار نظیر چرخ دنده حرکت می کند. هنگامی که قسمت بالایی دندانه ها در مقابل سنسور رد می شود جریان ي در سیم پیچ القا می شود که با عبور دندانه هاي پایینی این القا از بین می رود .

 

  • آهنرباي دائمی        2- میدان مغناطیسی
  • سیم پیچ  4- صفحه دندانه دار

YOUNESI80.BLOGFA.COM تکنولوژي ترمز و کنترل دینامیک خودرو

 

سیگنال ارسالی از این سنسور شبیه یک موج سینوسی می باشد که با افزایش سرعت میزان دامنه و

فرکانس موج افزایش می یابد . اگر به هر دلیلی شیار دندانه هاي صفحه دندانه دار کثیف شود و یا فاصله بین سنسور با  صفحه دندانه دار تغییر یابد سیگنال ارسالی تغییر خواهد نمود .سنسورهاي القایی براي ارسال سیگنال داراي دو سیم می باشد.

 

جهت مطالعه کامل، جزوه تکنولوژی ترمز(قسمت دوم) را دانلود کنید.