شرکت ظریف‏ کاران تجهیزات صنعتی دقیق به عنوان یکی از شرکت‏های معتبر در زمینه تولید قطعات و ماشین‏ آلات صنعتی با ایجاد تفکر فرایندگرا، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، بهبود عملکرد زیست‏ محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه‏ ای و همچنین سرلوحه قراردادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ‏ها و رضایت و اعتماد کارفرمایان موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شده است.