ساخت قطعات موتور آسانسور در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق

ساخت و مونتاژ مجموعه مین شفت پله برقی های هوی دیوتی در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق