تنظیم پراب رنیشاو (Renishaw Probe) با میزان انحراف نیم میکرومتر (۰/۰۰۰۵ میلیمتر) بر روی فرز CNC

 
 
 

ساخت قطعات موتور آسانسور در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق

 
 

ساخت و مونتاژ مجموعه مین شفت پله برقی های هوی دیوتی در شرکت تجهیزات صنعتی دقیق